Koniner Sprachstudien
Akademie für Angewandte Wissenschaften, Konin, Polen:

Konińskie Studia Językowe 
AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH w KONINIE
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Przyjaźni 1

62-510 Konin

tel.: 63 249 72 40
e-mail: ksj@konin.edu.pl